Home | Contact & Route

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

&

DUURZAAMHEID

BIJ

Termifa MVO

 

Voorwoord

Termifa is gespecialiseerd in professionele vaatwasmachines, horeca-apparatuur, grootkeuken- en koeltechniek. Actief als importeur, dealer, leverancier, installateur en vooral als verlener van service en onderhoud.
 
Ons bedrijf is opgericht in 1961. In die tijd moest de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog worden uitgevonden en ook de term duurzaamheid was onvindbaar. Nu, ruim vijf decennia verder, is het volslagen anders. Dat is maar goed ook, want juist in onze branche was een grote inhaalslag nodig. Elektriciteitsverbruik, waterverbruik, verwerking van afvalwater, chemicaliën en toepassing van milieuvriendelijkere koudestoffen, het zijn allemaal onderwerpen die nu de boventoon voeren. De fabrikanten hebben een enorme slag gemaakt om het verbruik te minimaliseren, schadelijke stoffen uit de apparatuur te verbannen en recycling mogelijk te maken. Dat is een proces dat zich tot op de dag van vandaag voortzet. Ook voor ons is in dit traject een rol weggelegd. Installatie, service, onderhoud en voorlichting zijn belangrijke items om te zorgen dat het milieu effectief minder belast wordt en blijft. We vergeten daarbij zeker niet onze interne bedrijfsvoering.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt deel uit van de manier waarop Termifa dagelijks werkt. We denken daarbij aan de basisprincipes People, Planet en Profit oftewel mens, milieu en economie. We denken aan de mens in de vorm van een veilige, gezonde en sociale werkomgeving voor onze medewerkers. Hier zijn we als familiebedrijf, waarin een prettige sociale omgang vanzelfsprekend is, in het voordeel. Daarnaast denken we aan degenen die met onze apparatuur werken. Breder gezien gaat het om de gezondheid van de mens in het algemeen. Dat heeft te maken met het milieu. Het verbruik, de efficiency, alsook de verwerking van afvalwater en schadelijke stoffen hebben invloed op het milieu. Het doel is een zodanige minimale belasting van het milieu te bereiken dat de generaties na ons kunnen genieten van een zo schoon mogelijke planeet. Daar spannen we ons -in het klein- voor in. De economie wordt vertegenwoordigd door ons ondernemerschap. Natuurlijk met een winstoogmerk, maar vooral gericht op continuïteit. Daarom hebben we bewust gekozen voor een kleinschalige opzet; zodat we zicht houden op alle processen en alles beheersbaar blijft.
 
“Niets is zeker, en zelfs dat niet.” schreef Multatuli. Dat geldt ook voor ons beleid op het gebied van MVO en duurzaamheid. Voortschrijdende inzichten en veranderende wetgeving zullen ons beleid in de toekomst beïnvloeden. Ook u als klant mag ons daarop aanspreken; graag zelfs.
 

DUURZAAMHEID

Transport en vervoer

Inherent aan onze werkzaamheden is transport en vervoer. De klant komt in principe niet naar ons, wij gaan naar de klant toe. Ons wagenpark in eigen beheer is goed onderhouden en onze medewerkers kennen de principes van het Nieuwe Rijden. Zelfs het bijhouden van de optimale bandenspanning scheelt, zo hebben wij gemerkt. Bij elke vervanging wordt naast de bruikbaarheid ook de uitstoot en het verbruik beoordeeld. Dit is een proces dat bij ons nog volop aan de gang is. Twee aspecten mogen niet ongenoemd blijven. 1. Ons werkgebied is voornamelijk te vinden in de regio Den Haag, Westland, Rotterdam en Drechtsteden. Dat betekent dat de afstanden over het algemeen beperkt blijven. 2. Niet bij elke storing is het noodzakelijk om naar de klant te rijden. Vaak kan een storing op afstand worden opgelost. Het scheelt niet alleen in kosten, maar zeker ook in kilometers en uitstoot. 

Maatwerk

Termifa is op het gebied van vaatwasmachines actief als importeur van het merk Omniwash en als dealer van het Zweedse A-merk Wexiödisk. De keuze tussen deze twee merken heeft alles te maken met afstemming op de intensiteit van het gebruik. In het proces naar aanschaf vindt al een belangrijke beslissing plaats die van invloed is op het milieu. Apparatuur met te weinig capaciteit die wordt overbelast, verbruikt meer en kent een kortere levensduur. Apparatuur met overcapaciteit is ook niet goed, een hoger en onnodig energieverbruik voor te weinig vaat is zonde van het geld en van het milieu. De kunst is om samen met de klant de juiste machine te kiezen die precies is afgestemd op het gebruik en verbruik. Maatwerk dus. Typerend voor Termifa is de gedachte dat de apparatuur zo lang mogelijk probleemloos moet kunnen blijven functioneren. Daarom plaatsen wij bijvoorbeeld standaard een waterontharder om kalkaanslag tegen te gaan.

Installatie

Montage, installatie en aansluiting dienen perfect te geschieden. Alleen op die manier kan het apparaat efficiënt, veilig en zuinig zijn werk doen. Een op maat gesneden service en onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat dit ook zo blijft. We trekken ruim de tijd uit om het personeel uitgebreid te instrueren over het juiste gebruik. Daarmee gaan we verspilling van energie en grondstoffen tegen.
 

Service en onderhoud

Door service en onderhoud blijft de apparatuur optimaal functioneren en is de kans op een storing of verspilling zo minimaal mogelijk. De ervaring leert dat een deel van de storingen die zich voordoen aan de apparatuur eenvoudig op afstand en met de juiste instructies kan worden opgelost. Zodoende hoeft er geen kilometer te worden gereden.

Certificatie

Om scherp te blijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, is het niet genoeg om naar binnen te blijven kijken. Vandaar dat wij bewust lid zijn van twee gerenommeerde vakorganisaties die ons hebben gecertificeerd:
 
We zijn een STEK gecertificeerd installateur. Dit bedrijfscertificaat behelst een beleid dat aantoonbaar is gericht op het voorkomen van emissie van koudemiddelen en op veiligheid voor personeel, duidelijke procedures en een transparante werkregistratie. Door te voldoen aan de eisen van het STEK-bedrijfscertificaat kunnen we aantonen dat emissiepreventie volledig is geïntegreerd in onze duurzame bedrijfsvoering, we hanteren daarin een hogere norm dan de wettelijke eisen. Het lidmaatschap en certificaat van de NVLG, garandeert objectief dat ons bedrijf betrouwbaar, deskundig en servicegericht is. De NVLG leden staan voor kwaliteit, kennis en kunde, betrouwbaarheid en professionaliteit. Dit is vastgelegd in een handboek met kwaliteitsnormen die jaarlijks worden getoetst. De NVLG kent ook een gedragscode waar alle leden zich aan dienen te houden.

Reinigingsmiddelen

Termifa levert verantwoorde chemische-technische reinigingsmiddelen en alle materialen die nodig zijn voor hygiëne in de grootkeuken; HACCP reinigingsmiddelen zoals zeepdispensers, borstels, sponzen, doekjes, handschoenen etc. Op het eerste gezicht lijkt er een conflict te bestaan tussen de HACCP hygiëneregels en het milieu. Geen enkel schoonmaakmiddel is immers 100% milieuvriendelijk. Door ons te concentreren op biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en middelen die voorzien van een milieukenmerk is al veel gewonnen. Maar ook hier geldt dat het geven van instructie in het op een juiste manier omgaan met de verschillende middelen belangrijk is. Zo dient de gebruiksaanwijzing en de doseerrichtlijnen van schoonmaakmiddelen nauwgezet te worden opgevolgd teneinde nooit meer te gebruiken dan noodzakelijk is. 

MVO + Duurzaamheid intern

Termifa heeft de ambitie om haar duurzaamheidsbeleid te realiseren door duurzaam te denken en duurzaam te doen. Het is een voortdurend proces waarin wij stapsgewijs groeien naar een van binnenuit vrijwillig toegeëigende verantwoordelijkheid voor mens, samenleving en milieu. Wij hebben een commercieel gezonde bedrijfsvoering met als doel de continuïteit van het bedrijf, ook voor de medewerkers, te realiseren. Termifa is bezig een milieumanagementsysteem te implementeren en doet alles wat in zijn vermogen ligt om gebruik van materiaal en materieel die schadelijk zijn voor de omgeving terug te dringen en/of over te schakelen op milieuvriendelijker materiaal en materieel.
 
Termifa hanteert in de bedrijfsvoering de fundamentele uitgangspunten van de Internationale Arbeids Organisatie. Dat wil zeggen: geen enkele vorm van discriminatie of persoonlijke bedreiging wordt getolereerd, wij accepteren het recht op organisatie en ondersteunen het recht op ontplooiing. Termifa staat geen enkele wijze van kinderarbeid toe en draagt zorg voor een gezonde werkomgeving.
 
Wij kennen een continue focus op beperking van energieverbruik, emissies en afval. 
Enkele voorbeelden:
  • Overgang facturering van papier naar digitaal.
  • Gescheiden afvalverwerking van papier, plastic, metaal, toner en chemische stoffen.
  • Energiebesparing door toepassing van energiearme verlichting en door gedrag; simpelweg geen licht laten branden waar dat niet nodig is.
  • Wij beschikken over een energiezuinig hoogrendement verwarmingssysteem. 
  • Ethische aspecten zijn ons als familiebedrijf met de paplepel ingegoten. Eerlijkheid, transparantie, continuïteit, stabiliteit, kwaliteit, hoge normen en milieubewustzijn. 

Screening personeel

Onze medewerkers verrichten hun werkzaamheden bij tal van bedrijven, organisaties en overheden. Bij ons is het standaardprocedure dat er een uitgebreide screening plaatsvindt van het personeel. Een uitgebreid antecedentenonderzoek en een veiligheidsonderzoek, behorende bij een vertrouwensfunctie op het niveau van overheidsfunctionaris, garandeert de integriteit van onze medewerkers. Zij zijn daarom in het bezit van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). 

Tot slot

We zijn zeer trots dat we hebben mogen meewerken aan het nieuwe bedrijvencomplex van Lely Maassluis. Dat is gecertificeerd met het hoogst haalbare certificaat voor duurzaamheid: BREEAM-NL Outstanding. Lely Maassluis behaalde in 2014 de hoogste scores in de geschiedenis van BREEAM-NL en heeft daarmee een landelijke primeur.


TERMIFA 

Grootkeuken- en koeltechniek
Gespecialiseerd in professionele vaatwasmachines
Reinigingsmiddelen en horeca-apparatuur
Baakwoning 8
2671 LE NAALDWIJK
Telefoon: (0174) 64 09 92
Fax: (0174) 64 05 06
E-mail: info@termifa.nl
 
ADRES
TERMIFA
GROOTKEUKEN- EN KOELTECHNIEK

Baakwoning 8
2671 LE NAALDWIJK

Telefoon: (0174) 64 09 92
Fax: (0174) 64 05 06
E-mail: info@termifa.nl
Stek Nvlg MVO
Website ontwerp: designpro.nl | Optimalisatie door Z-IM.nl